Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна-туристичний край» на 2015-2016

Плaн зaявки Нa учaсть у Всeукрaїнськoму кoнкурсі
Нaвчaльний зaклaд______________________________________________________________________________ 6.
4. Тeмa кoнкурснoї oбoти___________________________________________________________________________
Зaвдaннями кoнкурсу є зaoxoчeння інтeрeсу студeнтськoї мoлoді дo вивчeння свoгo крaю, йoгo істoрії, культурниx oсoбливoстeй і йoгo пoпуляризaції. Дo учaсті у кoнкурсі зaпрoшуються студeнти будь-якoї спeціaльнoсті всіx вищиx нaвчaльниx зaклaдів. Нaвкoлo нaшoгo Кoнкурсу ми будeмo спільнo oб’єднувaти рeсурси і зaцікaвлeниx суб’єктів. Бeз Вaс ці пeрспeктиви рeaлізувaти нe мoжливo! Тaкoж, ми рaзoм будемо здійснювати роботу, спрямовану на пошук ресурсів для реалізації Ваших проектів, залучення інвесторів та донорських коштів, цінних консультацій фахівців й практичного досвіду, будь-якої допомоги. На переможців чекають нагороди. Крім того, захід має стимулювати студентів до пошуку шляхів економічного розвитку регіонів України, їх рідного краю, села чи містечка. Проте, молодим та ініціативним громадянам, котрі люблять свою країну, слід самим робити її майбутнє! Останній строк подання робіт – 30 квітня 2016 р. Підведення підсумків конкурсу традиційно відбудеться 22 травня 2016 р., в день Святого Христофора-покровителя всіх мандрівників. і здобули перше, друге і третє місця не можуть брати участі у конкурсі 2016 р. Кожен учасник конкурсу має готувати роботу під науковим керівництвом особи, яка працює у сфері освіти, науки, краєзнавства тощо. На цьому майданчику будемо сприяти створенню команд зацікавлених у реалізації проектів людей. Усіх учасників конкурсу буде відзначено дипломами. Для цього буде працювати інформаційний майданчик, на якому ми будемо розміщувати й спільними силами популяризувати Ваші проекти. Сторінка буде наповнюватися Вами і для Вас! Україна має великі перспективи як туристична країна. Роботи які подавались на конкурс 2014 та 2015 рр. Тому ми закликаємо Вас брати активну участь у Конкурсі не лише заради змагання, а й заради активної роботи з популяризації виявлених Вами перспективних туристичних об’єктів. Нинішній час надзвичайно складний для розвитку туристичної галузі. Надсилати заявки слід на електронну адресу: turkonkurs@ukr.net Шановні студенти! Інститут історії українського суспільства Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» оголошує Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна-туристичний край» на 2015-2016 рр.
Ці майданчики можуть утворюватися тут, на сторінці портала для професіоналів туристичної галузі «Новости турбизнеса» у фейсбуці. Хоча зараз не найкращі часи для вітчизняної туристичної галузі, але погані часи минають коли цілеспрямовані люди об’єднуються і роблять все для того щоб вони відійшли у минуле! Методичні рекомендації по оформленню конкурсних робіт Часто ми самі не уявляємо які у нас є можливості для реалізації цікавих проектів, як часто не уявляємо який туристичний потенціал може мати невеличке село чи сумний, на перший погляд, спальний район мегаполісу. Традиційно конкурсу надає інформаційне сприяння портал для професіоналів туристичної галузі «Новости турбизнеса». Імідж ніщо — результат ВСЕ!
Телефон_______________________________________________________________________________________ 8.
Довідки щодо організаційної частини конкурсу можна отримати за телефонами:
Адреса для листування___________________________________________________________________________ 9.
3. По-батькові____________________________________________________________________________________
До конкурсу приймаються роботи, які присвячено пам’яткам, що переважно не входять до реєстрів пам’яток, оскільки метою конкурсу є виявлення маловідомих та невідомих об’єктів. На конкурс подається робота, яка складається із описової частини щодо виявленої конкурсантом пам’ятки і бізнес-планурозвитку туристичної інфраструктури в досліджуваній місцевості. Під туристичними об’єктами (пам’ятками) слід розуміти: 1) історичні будівлі, які підкреслюють місцевий колорит або пов’язані з ними цікаві події, розповіді, легенди тощо; 2) традиції і звичаї, які є характерними лише для відповідної місцевості; 3) мовні та фольклорні особливості; 4) розповіді та легенди, які пов’язані з відповідною місцевістю; 5) місцеві промисли; 6) гастрономічні традиції; 7) місцеві особливості побуту; 8) інженерні винаходи, які застосовуються в певній місцевості і характерні лише для неї. Приблизний обсяг від 5 до 15 стандартних аркушів А-4 (шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5)
Резюме (чому об’єкт, який конкурсантом обрано для дослідження вартий уваги, 2-3 речення ________________________________________________________________________________________________ 5.
1) Чітко виписане місце розташування будівлі, її призначення, опис і зображення її сучасного стану (по можливості зображення чи опис її початкового стану). Всі розповіді і легенди повинні містити наукову критику із посиланням на дослідників. У маркетинг-плані необхідно викласти засоби донесення до потенційних клієнтів інформації про відповідні туристичні об’єкти та їх представлення. Слід викласти суть винаходу, його практичне значення, ефект від застосування. Четвертий блок повинен бути присвячений розробці маркетинг-плану. Це може бути розробка туристичного маршруту, створення місцевого музею, запровадження фестивалю, театралізованого дійства із відтворенням певних місцевих традицій і звичаїв, тури з метою прослуховування оповідок та легенд (спілкування з місцевими оповідачами), прослуховування місцевих пісень, гостьові тури для перегляду особливостей повсякденного побуту, відвідання селянських господарств під час трудових буднів, участь туристів чи туристичних груп у археологічних розкопках та етнографічних експедиціях тощо. Зокрема, слід звернути увагу на такі засоби маркетингових комунікацій як Інтернет і соціальні мережі, преса, радіо, телебачення, неформальні комунікації тощо. Бажано подати прояви мовних особливостей у місцевому фольклорі, тобто піснях, казках, оповідках та ін. Отже, він має містити всі необхідні для цього складові, які доцільно структурувати у шість основних блоків. 4) Розповіді та легенди відповідної місцевості мають бути чітко викладеними. Авторові проекту пропонується викласти легенди, повір’я та розповіді про відповідний архітектурний об’єкт. Роботу буде посилено, якщо подаватиметься декілька варіантів однієї розповіді. Особливу цінність становитиме філософський аналіз тих чи інших особливостей побуту. Роботу буде посилено, якщо в ній міститимуться посилання на праці етнографів, мовознавців, а також на літературні твори, в яких відповідні мовні особливості виявляються. 2) Опис традицій та звичаїв повинен містити детальний виклад подій, які їх характеризують. Значно підвищить рівень роботи розвідка щодо походження відповідної легенди чи розповіді. Всі фольклорні дані про об’єкт мають містити й їх наукову критику. В другому блоці має бути характеристика підприємницької діяльності, яка повинна містити набір послуг, надання яких слід налагодити для туристів. 6) Опис гастрономічних традицій відповідної місцевості повинен містити не лише рецептуру, а й дослідження процесу заготівлі матеріалів, їх вирощування і догляд за ними. Необхідно проаналізувати орієнтовні витрати на реалізацію проекту на кожному етапі і вказати як короткострокові економічні та соціальні ефекти від його реалізації, так і довгострокові. А саме: створення садиб сільського зеленого туризму, готелів, відкриття етнічних ресторанів, атракціонів, організацію прокату засобів пересування (велосипедів, коней тощо), сувенірних крамниць, майстерень, проведення екскурсій, забезпечення умов для найбільш комфортного і колоритного прослуховування оповідей та ін. Якщо автор проекту виявить нестачу надання певного виду туристичних послуг то він має викласти у цьому розділі засоби та шляхи її усунення. Необхідно також запропонувати шляхи мінімізації виявлених ризиків. 7) У даній тематиці важливим є дослідження певних особливостей повсякденного життя людей відповідної місцевості. Ви можете подивитися приклади бізнес-планів та порядок розробки даного документу перейшовши за цією адресою: http://biznesplan.pp.ua/ 3) Мовні особливості будь-якої місцевості повинні бути викладені у порівнянні із відповідними аналогами в літературній українській чи іншій мові. П’ятий блок повинен містити етапи реалізації запропонованого проекту із зазначенням необхідного часу для реалізації кожного заходу. Цінність описової частини відповідної роботи буде посилено аналізом отриманих смакових і поживних якостей відповідного рецепту.
Опис має містити:
1. Прізвище______________________________________________________________________________________
 
2. Ім’я___________________________________________________________________________________________
 
(050) 886-16-01 Сацький Павло Вікторович
студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край»

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.