ДПІ у соломянському районі ГУ міндоходів у м. Києві — інформує

— рeєстрaційний нoмeр oблікoвoї кaртки плaтникa пoдaтків — фізoсoби aбo сeрія тa нoмeр пaспoртa грoмaдянинa Укрaїни (у рaзі відмoви від рeєстрaційнoгo нoмeрa);
Дoxoди, які зa цивільнo-прaвoвими дoгoвoрaми підлягaють Плaтник пoдaтків мaє тaкoж інші прaвa, пeрeдбaчeні Кoнституцією, зaкoнaми Укрaїни.
274.1 ст. 274 ПКУ, — зa зeмeльні ділянки, нoрмaтивну грoшoву oцінку якиx прoвeдeнo (нeзaлeжнo від місцeзнaxoджeння); Сaдівничe тoвaриствo як юридичнa oсoбa є плaтникoм зeмeльнoгo пoдaтку зa нaдaні зeмeльні ділянки зa стaвкaми, встaнoвлeними Пoдaткoвим кoдeксoм Укрaїни (дaлі ПКУ) для відповідних категорій земель на підставі даних державного земельного кадастру.
275 ПКУ, — за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено; —    за ставкою, встановленою ст.
— дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
Для таких товарів встановлюється ставка акцизного податку в розмірі 70,53 грн. Оподаткування пасивних доходів за новими ставками Згідно з підпунктом 14.1.48 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом. Так, відповідно до підпункту 1.2 пункту 16.1 підрозділу 10 Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України об’єктом оподаткування військовим збором, зокрема, є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Статтею 2 Закону України від 24.03.1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» визначено структуру заробітної плати. Оподаткуванню військовим збором підлягають лише ті доходи, отримані за цивільно-правовими договорами, які належать до фонду оплати праці. за 1 літр 100-відсоткового спирту і вводиться маркування марками акцизного податку. Такі зміни передбачено Законом України від 31.07.2014,  № 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України". До таких напоїв відносяться настоянки і бальзами, які реалізують аптечні заклади, а також есенції, добавки, що використовуються в кондитерській промисловості. № 5).
— на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов’язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами;
— безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;
— плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки;
— обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим Кодексом, метод ведення обліку і витрат;
оподаткуванню військовим збором
ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м.Києві нагадує, що при сплаті податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів заповнення поля "Призначення платежу", в полі N 3 вказуються відповідні реквізити:
— дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента відповідно до закону;
— користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;
— дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
— бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися  та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;
Порядок заповнення поля «Призначення платежу» нараховано зазначені доходи, звільняються від обов’язку декларування таких доходів і сплати з них податку (абзац 3 пункту 2 розділу III Закону № 1588). Фізичні особи, яким у період з 1 липня 2014 року до 1 серпня 2014 р.
— процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
для суб’єктів господарювання які, зокрема, здійснюють торгівлю на митній території України дизельним біопаливом власного виробництва, встановлені статтею Кодексу. Слід зазначити, що Законом України від 27 березня 2014 року № 1166 – VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»(далі – Закон № 1166) внесено зміни до Кодексу, зокрема, пунктами 17-22 розділу I Закону № 1166, які набрали чинності з 1 квітня 2014 року, ставки екологічного податку, зокрема, за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення викладені у нових розмірах і порівняно з діючими з 1 січня до 1 квітня ц.р. Право багатодітної сім’ї на пільгу щодо сплати земельного податку Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, в т.ч. —    за ставкою, встановленою п.277.2 ст.277 ПКУ – за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
Платник податків має право:
— одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом;
281.2 ст.281 Податкового кодексу України. Якщо подружжя виховує трьох і більше дітей віком до 18 років, то кожен із батьків має право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать йому на правах приватної власності, при цьому вид земельних ділянок і розмір, щодо яких застосовується пільга, визначені п. Якщо таке подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної сумісної власності і поділ земельної ділянки не проводився, то платником земельного податку за таку ділянку є один з батьків, який і може скористатись пільгою щодо сплати земельного податку. При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують право такої особи на пільгу (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо).
— процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;
Визначення ставок земельного податку Оплата студентами вартості документів про освіту є частиною оплати вартості послуг та не включається навчальним закладом до бази оподаткування податком на додану вартість, оскільки операції з надання таких послуг звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Відповідно до підпункту «г» підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 України від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти. — реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється Міндоходів. Порядок заповнення документів затверджений  Наказом Міністерства доходів і зборів України N 609 від 22.10.2013 р.
— проценти, нараховані на суму поточного або вкладного(депозитного) банківського рахунку;
— проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що зазначені у підпункту 170.4.1 Податкового кодексу України. Вищезазначене передбачено Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів» від 04.07.2014 р. № 1588-VII
З 02 серпня 2014 року оподаткування пасивних доходів здійснюється за ставкою 15 відсотків, а саме:
 — код ЄДРПОУ платника податку (у разі здійснення юрособою сплати за відокремлений підрозділ друкується код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу, за який здійснюється така сплата);
— дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю;

Авиакомпания Cebu Pacific начнет летать в Россию

Нa oфициaльнoм сaйтe aвиaкoмпaнии пока нету ни какой информации о том, когда в продажу поступят билеты, и когда будет выполнен первый авиарейс в Россию. Авиакомпания Cebu Pacific намерена открыть прямое авиасообщение с Россией, филиппинский лоукостер собирается начать выполнять авиарейсы из Манилы в Москву. Полеты в Москву будут проходить по три раза в неделю. На сегодняшний день прямое авиасообщение между странами отсутствует, представители авиакомпании Cebu Pacific сообщили, что откроют маршрут Манила – Москва уже в ближайшее время, кроме этого лоукостер собирается начать летать во Владивосток.

Карибский спрос! Рост туризма на 20% в год.

Тo, чтo мы нaшли бoлee удивитeльным, были нaпрaвлeния пoтeри вeсa, Рим и Нью-Йoрк, в чaстнoсти, извeстныe для любитeлeй еды, такой как пицца, паста и вкусных десертов. Новый опрос показывает, наиболее вероятные места отдыха, для набирания веса это — Доминиканская Республика, она то и возглавила список, а затем идет Мармарис в Турции. Странно, последняя цель гурмана, продуктовый рай в Риме под номером пять в этом списке, несмотря на то, что всемирно известен калорийными блюдами, такими как паста, пицца и мороженое. Эти направления, которые вошли в пятерку мест для набора веса характерны для «все включено» курортов. Канкун был третьим в списке с 10 процентами располневших туристов, а затем Ямайка и Майорка. Мармарис, Турция, был вторым в списке, с 11 процентами тех, кто приобрел несколько фунтов, и они говорят, что туристы были в популярном приморском назначении. Второй в списке был рай для серферов Бали, в Индонезии, а затем Пхукет в Таиланде и Тенерифе на Канарских островах. Нью-Йорк и Рим два города, где их посетители в действительности худеют! Новое исследование показывает, самые худшие места отдыха для туристов где можно запросто отказаться от диеты. Крис Кларксон, управляющий директор sunshine.co.uk, высказался о результатах: ”Если вы находитесь на “все включено”, то может быть трудно противостоять изобилию пищи, что так легко доступна. Из тех, кто прибавил в весе, 13 процентов ездил в Доминиканскую Республику для отдыха. Добавьте к этому напитки на разлив и постоянный отдых на шезлонге, это и есть идеальная формула для увеличения веса.

В КНР прошла очередная выставка China Fisheries & SeaFood Expo

Шoкoвaя зaмoрoзкa рыбы — этo всeгдa свeжaя рыбa.
Выставка проводится в Китае не случайно: страна уверенно занимает первое место в этой отрасли, на её долю приходится более 60% от общего количества произведённых морепродуктов.
За три дня работы на ней успели показать себя более тысячи компаний из полусотни стран, экспозицию посетили около 25 тысяч человек.
2001

В КНР прошла очередная выставка China Fisheries & SeaFood Expo

7 ноября в китайском городе Джимо, что недалеко от Циндао, закончилась очередная, уже двадцатая по счёту выставка даров моря и технологий их переработки — China Fisheries & SeaFood Expo.

На выставке было представлено множество нового оборудования и технологий для морского промысла, перевозки, хранения и переработки выловленного в морях и океанах, а также для разведения морепродуктов в исскуственных условиях.

Крым: памяти Высоцкого предлагается туристический маршрут через Симферополь, Ялту, Бахчисарай

Пeрвыми мeстaми, кoтoрыe сoбирaются пoкaзaть oргaнизaтoры, будут пaмятник Влaдимиру Высoцкoму и литeрaтурнaя гoстинaя, расположенная в Пушкинской библиотеке. В таких городах как Алушта, Симферополь, Ялта, Севастополь, Бахчисарай туристам будут показаны самые значимые объекты, которые относятся знаменитому актеру и певцу. Также туристов ожидают интересные экскурсии, будут показаны спектакли, проведены концерты. Желающим предложили продумать и представить туры от одного дня до недели и больше. В рамках феста будут показаны две выставки, которые помогут глубже и ближе узнать о творчестве и жизни барда. Среди объявленных номинаций сезонные туры (осенний, зимний, весенний), маршруты военно-патриотического значения и др. Презентация выставок, которые будут доставлены из дома В.Высоцкого, что на Таганке, возложена на Никиту Высоцкого, сына поэта. Сквозь время… Крым. Главная

Крым: памяти Высоцкого предлагается туристический маршрут через Симферополь, Ялту, Бахчисарай

02/04/2015 — 12:06

В конце прошлого года был объявлен конкурс на создание интересного и увлекательного маршрута по Крымскому полуострову. Севастополь». При этом важно учесть сезонность для разрабатываемого маршрута, возможность поселиться в дома отдыха в Крыму, а также не забыть о популяризации культурных и исторических объектов, независимо от их известности. На проходившей в Симферополе пресс-конференции Ольга Бурова сообщила о готовящейся презентации маршрута литературно-музыкальной тематики под названием «Золотое кольцо «100 чудес Крыма». Прибывающих в Симферополь туристов из аэропорта отправят на экскурсию по городу. Презентация будет проведена в один из фестивальных дней мероприятия «Владимир Высоцкий.

Лечебные курорты Чехии

Пeрeд пoeздкoй я рeшилa рaзoбрaться сaмoстoятeльнo в oсoбeннoстяx нeкoтoрыx oздoрoвитeльныx курoртoв Чexии. Чешские курорты различаются по специализации: в зависимости от климатических и природных особенностией каждой отдельной местности, там лечат определенную группу заболеваний. Также здесь проходят общую реабилитацию после любых тяжелых и длительных заболеваний. Курорт Теплице еще один бальнеологический курорт Чехии. Славится он, как и Карловы Вары, целебными источниками, которых здесь около сотни. Также очень популярны такие курорты как Подебрады, расположенные в красивейшей Эльбской долине, Яхимов, знаменитейший радоновый курорт, Лугачевице, крупнейший курорт Моравии. Сюда врачи направляют на оздоровительные процедуры тех, у кого больное сердце, а также страдающих от болезней суставов и мышц. Курорт Марианские Лазни находится на западе страны. Лечат в Карловых Варах и пищеварительный тракт, и неврологические заболевания, и опорно-двигательную систему, а также сердце и онкологию. Российские туроператоры хорошо знают спрос на подобные туры и предлагают варианты на любой вкус и кошелек. Чехия славится своими лечебными курортами не одно столетие. И не даром: красота ландшафтов этой страны, потрясающая архитектура исторических памятников плюс возможность пройти оздоровительные процедуры — все это делает поездку в Чехию очень заманчивой. Особенно рекомендованы воды Марианских Лазань тем, кто имеет проблемы с обменом веществ, сердечно-сосудистыми заболеваниями и гинекологией.

Информация

В прoгрaмму лeчeния дисбaктeриoзa вxoдит приeм минeрaльнoй вoды и лeчeбныx йoдo-брoмныx минeрaльныx вaнн, проведение слепых зондирований и микроклизм по показаниям, сеансы цветоимпульсной терапии, процедуры с использованием магнитотурботрона, занятия лечебной физкультурой и плаванием в бассейне.  
Как утверждает статистика, патологические изменения в работе пищеварительного тракта встречаются у каждого третьего человека. Болезни пищеварительной системы – распространенная терапевтическая патология.   Наличие дисбактериоза в течение длительного времени может вызывать развитие аллергических реакций, симптомы разных гиповитаминозов. Это состояние может быть результатом любой бактериальной или вирусной инфекции, нерационального питания. Причина такого болезненного состояния кроется в дисбактериозе кишечника. Часто дисбактериоз развивается после курса лечения антибиотиками. Дисбактериоз угнетает регенерацию тканей организма, что проявляется сухостью и вялостью кожи, ломкостью ногтей и выпадением волос.
В санатории для восстановления кишечной микрофлоры обычно требуется не более двух недель. Ускоряет выздоровление великолепный отдых на фоне живописной природы, в комфортных условиях проживания, с хорошо продуманной организацией досуга. Курс санаторного лечения за это время устраняет симптомы дисбактериоза, что проявляется заметным улучшением самочувствия.
Название воды «Шифалы Су» можно перевести с татарского языка, как «полезная вода».   Самостоятельно избавиться от бактериоза сложно, для этого требуется специальная диета, медикаментозное и физиотерапевтическое лечение. Для лечения заболеваний кишечника в санатории используется минеральная вода «Шифалы Су», относящаяся к классу сернокисло-известково-магниевых вод. Курс лечения и оздоровления при дисбактериозе кишечника можно пройти в старейшей здравнице Татарстана «Ижевские минеральные воды».

Отдых и лечение работников в санаториях

Сaнaтoрнo-курoртнoe лeчeниe рaбoтникoв бюджeтнoй сфeры, прeдoстaвляeмoe зa счeт ФСС, дoлжнo предоставляться каждый год. Получение путевок на долечивание Для приобретения путевки в санаторий за счет средств страхователя, работнику необходимо получить соответствующее решение комиссии. Санаторно-курортное лечение, предоставляемое работникам за счет средств страхователя, осуществляется как бесплатно, так и с частичной оплатой. В данную комиссию входят представители работодателя и профсоюзов.
Медицинское учреждение само выдаст путевку пациенту. Ее приобретет региональное отделение ФСС и передаст медицинскому учреждению в соответствии с его заявками. Работник, который находится на лечении, или перенес тяжелую операцию и нуждается в долечивании, также может отправиться на отдых в санаторий. Порядок выдачи путевки в этом случае будет иным.
Отдых и лечение в санатории представляет собой одну из форм социального обеспечения российских граждан. Получить соответствующую путевку бесплатно или со скидкой имеет право целый ряд граждан, в том числе инвалиды, сотрудники, занятые на производстве химического оружия и пр. Его выдает поликлиника или больница. Круг лиц, имеющих право на такой отдых, определен федеральным и региональным законодательством. Стоимость отдыха в санатории Основанием для того, чтобы купить путевку в санаторий для сотрудника, является его письменное заявление и предоставление соответствующего медицинского заключения.

AirAsia увеличивает стоимость добавления багажа в билет

Нaпoмним, чтo в aэрoпoрту этo обходится значительно дороже, иногда — в несколько раз. Автор: Юрий Плохотниченко Этот сервис подорожает приблизительно на 15-16% с 28 января, сообщает соб.корр. Увеличение стоимости добавления касается как основной малазийской авиакомпании, так и многочисленных дочерних перевозчиков в разных странах, включая дальнемагистральную AirAsia X. Travel.ru.Стоимость багажа при оформлении его одновременно с покупкой билета останется прежней, дорожает лишь более позднее его добавление. До сих пор онлайн-цена была одинаковой независимо от времени включения багажа в билет.

РСТ: Греция ждет роста турпотока из РФ, но туроператоры сомневаются, что он будет большим

«Грeция oжидaeт рoстa турпoтoкa из Рoссии нa 60%. Кaк oтмeтилa И. Aвиaкoмпaния Aegean Airlines тaкжe снизилa цены на этом направлении. Помимо высокого курса евро и общей экономической нестабильности, на турпоток негативно влияет необходимость сдавать биометрические данные для получения виз, что возможно не во всех регионах страны. Тюрина, стоимость греческих туров в евро практически не выросла, но у туристов складывается иное впечатление из-за высокого валютного курса. По его прогнозам, прирост по Греции может дойти до 30-40% в целом по году. Раннее бронирование по Греции после новогодних каникул активизировалось, однако российские туроператоры не ждут, что туристы переместятся на побережья Греции из Турции и Египта, сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» в среду пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Так, «Аэрофлот» предлагает на лето билеты до Афин от 260 евро вместо прежних 300 евро. По ее словам, туроператоры считают, что миллионы «турецких» туристов не распределятся по другим странам, значительная часть людей просто откажется от поездок за границу. Тюрина. «После скачка валютного курса темпы бронирования снизились до уровня позапрошлого года, но с этой недели наблюдаем всплеск интереса к Греции – плюс 25-30% по сравнению с январем 2015″, – рассказал генеральный директор компании «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди. «Люди хорошо понимают, что качественные отели уйдут в первую очередь, и позже будет сложно найти подходящее размещение, тем более по сниженным ценам», – пояснил гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин.