ДПІ у соломянському районі ГУ міндоходів у м. Києві — інформує

— рeєстрaційний нoмeр oблікoвoї кaртки плaтникa пoдaтків — фізoсoби aбo сeрія тa нoмeр пaспoртa грoмaдянинa Укрaїни (у рaзі відмoви від рeєстрaційнoгo нoмeрa);
Дoxoди, які зa цивільнo-прaвoвими дoгoвoрaми підлягaють Плaтник пoдaтків мaє тaкoж інші прaвa, пeрeдбaчeні Кoнституцією, зaкoнaми Укрaїни.
274.1 ст. 274 ПКУ, — зa зeмeльні ділянки, нoрмaтивну грoшoву oцінку якиx прoвeдeнo (нeзaлeжнo від місцeзнaxoджeння); Сaдівничe тoвaриствo як юридичнa oсoбa є плaтникoм зeмeльнoгo пoдaтку зa нaдaні зeмeльні ділянки зa стaвкaми, встaнoвлeними Пoдaткoвим кoдeксoм Укрaїни (дaлі ПКУ) для відповідних категорій земель на підставі даних державного земельного кадастру.
275 ПКУ, — за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено; —    за ставкою, встановленою ст.
— дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
Для таких товарів встановлюється ставка акцизного податку в розмірі 70,53 грн. Оподаткування пасивних доходів за новими ставками Згідно з підпунктом 14.1.48 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом. Так, відповідно до підпункту 1.2 пункту 16.1 підрозділу 10 Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України об’єктом оподаткування військовим збором, зокрема, є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Статтею 2 Закону України від 24.03.1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» визначено структуру заробітної плати. Оподаткуванню військовим збором підлягають лише ті доходи, отримані за цивільно-правовими договорами, які належать до фонду оплати праці. за 1 літр 100-відсоткового спирту і вводиться маркування марками акцизного податку. Такі зміни передбачено Законом України від 31.07.2014,  № 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України". До таких напоїв відносяться настоянки і бальзами, які реалізують аптечні заклади, а також есенції, добавки, що використовуються в кондитерській промисловості. № 5).
— на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов’язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами;
— безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;
— плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки;
— обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим Кодексом, метод ведення обліку і витрат;
оподаткуванню військовим збором
ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м.Києві нагадує, що при сплаті податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів заповнення поля "Призначення платежу", в полі N 3 вказуються відповідні реквізити:
— дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента відповідно до закону;
— користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;
— дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
— бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися  та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;
Порядок заповнення поля «Призначення платежу» нараховано зазначені доходи, звільняються від обов’язку декларування таких доходів і сплати з них податку (абзац 3 пункту 2 розділу III Закону № 1588). Фізичні особи, яким у період з 1 липня 2014 року до 1 серпня 2014 р.
— процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
для суб’єктів господарювання які, зокрема, здійснюють торгівлю на митній території України дизельним біопаливом власного виробництва, встановлені статтею Кодексу. Слід зазначити, що Законом України від 27 березня 2014 року № 1166 – VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»(далі – Закон № 1166) внесено зміни до Кодексу, зокрема, пунктами 17-22 розділу I Закону № 1166, які набрали чинності з 1 квітня 2014 року, ставки екологічного податку, зокрема, за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення викладені у нових розмірах і порівняно з діючими з 1 січня до 1 квітня ц.р. Право багатодітної сім’ї на пільгу щодо сплати земельного податку Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, в т.ч. —    за ставкою, встановленою п.277.2 ст.277 ПКУ – за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
Платник податків має право:
— одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом;
281.2 ст.281 Податкового кодексу України. Якщо подружжя виховує трьох і більше дітей віком до 18 років, то кожен із батьків має право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать йому на правах приватної власності, при цьому вид земельних ділянок і розмір, щодо яких застосовується пільга, визначені п. Якщо таке подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної сумісної власності і поділ земельної ділянки не проводився, то платником земельного податку за таку ділянку є один з батьків, який і може скористатись пільгою щодо сплати земельного податку. При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують право такої особи на пільгу (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо).
— процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;
Визначення ставок земельного податку Оплата студентами вартості документів про освіту є частиною оплати вартості послуг та не включається навчальним закладом до бази оподаткування податком на додану вартість, оскільки операції з надання таких послуг звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Відповідно до підпункту «г» підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 України від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти. — реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється Міндоходів. Порядок заповнення документів затверджений  Наказом Міністерства доходів і зборів України N 609 від 22.10.2013 р.
— проценти, нараховані на суму поточного або вкладного(депозитного) банківського рахунку;
— проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що зазначені у підпункту 170.4.1 Податкового кодексу України. Вищезазначене передбачено Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів» від 04.07.2014 р. № 1588-VII
З 02 серпня 2014 року оподаткування пасивних доходів здійснюється за ставкою 15 відсотків, а саме:
 — код ЄДРПОУ платника податку (у разі здійснення юрособою сплати за відокремлений підрозділ друкується код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу, за який здійснюється така сплата);
— дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю;

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.