Рeсeйлік рэп oрындaушы Тимур Юнусoв – Тимaти 7 &#1179ырк&#1199йeктe YouTube-тeгі aрнaсындa “Мoсквa” бeйнeрoлигін ж&#1199ктeгeн. Видeo eкі жaрым к&#1199нні&#1187 ішіндe дизлaйк жинaудaн рeкoрдты&#1179 к&#1257рсeткішкe иe бoл&#1171aн. Aлaйдa aртыншa рeсeйлік &#1241нші видeoны &#1257шіріп тaстa&#1171aн. Бeйнeклип жeргілікті xaлы&#1179&#1179a &#1201нaмaй, нaрaзылы&#1179 ту&#1171aнды&#1179тaн видeoны жeлідeн &#1257шіругe шeшім &#1179aбылдa&#1171aн. Tengrinews.kz тілшісі &#1241ншіні&#1187 нe &#1199шін a&#1179тaл&#1171aнын aны&#1179тaп к&#1257рді.

Бeйнeрoлик eкі жaрым к&#1199нні&#1187 ішіндe 5,5 миллиoн &#1179aрaлым жинa&#1171aн. Соны&#1187 ішінде 1,5 миллион&#1171а жуы&#1171ы дизлайк болса, тек 90 мы&#1187 к&#1257рермен лайк бас&#1179ан. Дизлайк саны к&#1257п болуына елдегі саяси о&#1179и&#1171алар&#1171а &#1179арамастан, &#1241ншіні&#1187 Ресейде барлы&#1171ы жа&#1179сы екенін к&#1257рсетуі себеп бол&#1171ан. 

Видео бірден дизлайк жинаудан TOP-30 тізіміне енген. 

&#1178азіргі та&#1187да клип YouTube желісінен алып тастал&#1171ан. Тимати мен Гуф оларды&#1187 тарапына жазыл&#1171ан негатив с&#1257здерге шыдай алма&#1171ан.  

&#1240нні&#1187 с&#1257здеріне м&#1241н берсек, Тимати &#1179азіргі билік &#1257кілдерін ма&#1179та&#1171ан. Халы&#1179 наразылы&#1171ын тудыруды&#1187 да басты себебі осы бол&#1171ан. “Москва” &#1241ні Ресейді&#1187 бас &#1179аласына арнал&#1171ан туынды. Видеода &#1179аланы&#1187 &#1241сем жерлері к&#1257рсетілген. 

“Бесінші &#1201рпа&#1179 &#1257кілі, на&#1171ыз м&#1241скеулікпін, 

Митингілерге барып, сандыра&#1179 айтпаймын”. 

“Арбаттан Гагарин ала&#1187ына дейін жаяу ж&#1199ремін, 

Собянинні&#1187 денсаулы&#1171ы &#1199шін бургер жеймін”, – дейді Тимати &#1241нінде. 

Видеоблогер Ильдар Хабибуллин &#1241нні&#1187 с&#1257здеріне талдау жаса&#1171ан. 

“Тимати, &#1241рине, егер сен к&#1199нде жо&#1171ары шенді адамдарды&#1187 жанында ж&#1199рсе&#1187, са&#1171ан митингіге шы&#1171уды&#1187 еш &#1179ажеті жо&#1179. Сен сол адамдарды&#1187 айналасында ж&#1199ргені&#1187ді барлы&#1171ы біледі. Сен бас&#1179а &#1241лемде, бас&#1179а Ресейде &#1257мір с&#1199ресі&#1187. Мен саясат&#1179а аралас&#1179ым келмейді. Біра&#1179 мені ала&#1187дататыны, осындай видео жасап шы&#1171у &#1199шін &#1179анша &#1179аражат т&#1257ленді? Ауылдар&#1171а барып, халы&#1179ты&#1187 &#1179алай &#1257мір с&#1199ретінін &#1179арап к&#1257р”, – дейді Хабибуллин. 

Ильдар Хабибуллин © instagram.com/masterildar

10 &#1179ырк&#1199йекте Тимати Instagram желісіндегі пара&#1179шасында видеоны &#1257шіретіні туралы жазба &#1179алдыр&#1171ан. 

“Дау-дамай &#1257ршіп кетті. Рекорд орнатты десек болады. Біра&#1179 ондай ойым бол&#1171ан жо&#1179. &#1256з ойы&#1187ды &#1257ткір т&#1199рде жеткізу – мені&#1187 стилім. Біра&#1179 миллионда&#1171ан адамды ашуландыру &#1199шін біраз к&#1199ш ж&#1201мсау керек. Мен пікірлерді&#1187 негативпен &#1179абылданатынын т&#1199сінемін. Біра&#1179 б&#1201л жерде арты&#1179 болып кетті”, – дейді Тимати.

&#1240нші клип ар&#1179ылы ешкімді ренжіткісі келмегенін ж&#1241не М&#1241скеуді жа&#1179сы к&#1257ретінін атап &#1257ткен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать своё личное мнение в достаточно острой форме, да в моем стиле. Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал – моё уважение !! Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 9 Сен 2019 в 3:14 PDT

Сонымен &#1179атар Гуф деген ла&#1179апатпен таныл&#1171ан Алексей Долматов та Instagram желісіндегі пара&#1179шасында осы м&#1241селеге &#1179атысты пікір білдірген. Оны&#1187 айтуынша, ол саяси м&#1241селелерден т&#1199к хабары жо&#1179 ж&#1241не &#1179ала &#1241кімін сайлау &#1257тетінен де бейхабар бол&#1171ан.  

“Мен шынымды айтсам со&#1187&#1171ы екі-&#1199ш к&#1199нде болып жат&#1179ан о&#1179и&#1171алар&#1171а та&#1187&#1171алдым. Ма&#1171ан осы клиптен кейін жаман пікірлер к&#1257п айтылды. Мен елдегі саяси м&#1241селелерге аса м&#1241н бермейтініме &#1179атты &#1257кіндім. Тіпті &#1179ала мэрін сайлауды&#1187 бол&#1171анын да білмеппін. Ма&#1171ан &#1179ала к&#1199німен &#1179&#1201тты&#1179тау керектігі айтылды. Клиптан бір де бір тиын ал&#1171ан жо&#1179пын. Мен сондай сандыра&#1179&#1179а сеніп &#1179алдым. Мені алдап кетті. Барша&#1187ыздан кешірім с&#1201раймын”, – дейді Гуф. 

Айтпа&#1179шы, бейнебаян &#1257шірілсе де, оны к&#1257шіріп алып, &#1257з арнасына ж&#1199ктегендер бар.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.