&#1240нші &#1178aзa&#1179стaн Рeспубликaсыны&#1187 Xaлы&#1179 &#1241ртісі Н&#1201р&#1171aли Н&#1199сіпжaнoв &#1199йлeнді, – дeп xaбaрлaйды Tengrinews.kz тілшісі.

Б&#1201л турaлы &#1178уaнды&#1179 Eшмeт eсімді азамат Instagram желісіндегі пара&#1179шасында хабарла&#1171ан. 

“Республикасыны&#1187 халы&#1179 &#1241ртісі, Мемлкеттік сыйлы&#1179ты&#1187, &#1178аза&#1179стан жастар Ода&#1171ы сыйлы&#1171ыны&#1187, &#1178ыр&#1171ызды&#1187 Абылас Молдабаев атында&#1171ы халы&#1179аралы&#1179 сыйлы&#1179тарыны&#1187 лауреаты, &#1256збекстан республикасыны&#1187 е&#1187бек сі&#1187ірген м&#1241дениет &#1179ызметкері Н&#1201р&#1171али Н&#1199сіпжанов а&#1171амыз 26 тамыз к&#1199ні отау тікті &#1179&#1201тты болсын!”, – деп жаз&#1171ан &#1178уанды&#1179 Ешмет.

Пара&#1179шаны&#1187 иесі “&#1178&#1201рметті &#1179аза&#1179 елі! Же&#1187геміз &#1179&#1201тты болсын!” деп Н&#1201р&#1171али Н&#1199сіпжанов пен Жадыра есімі жазыл&#1171ан баннерді&#1187 алдында т&#1201р&#1171ан ж&#1201байларды&#1187 суретін сал&#1171ан. 

“Ол а&#1179парат бізді&#1187 Whatsapp-та&#1171ы тобымыз&#1171а келді. Н&#1201р&#1171али а&#1171амызды жа&#1179сы танимыз &#1171ой. Ол растал&#1171ан а&#1179парат. Мен &#1257зім ол той&#1171а бара алмай &#1179алдым”, – деп на&#1179тылады м&#1241лімет &#1178уанды&#1179 Ешмет Tengrinews.kz тілшісіне телефон ар&#1179ылы.

© instagram.com/quandyqkz

Н&#1201р&#1171али Н&#1199сіпжанов – 1937 жылы 5 &#1179а&#1187тарда Талды&#1179ор&#1171ан облысыны&#1187 Гвардия ауданында&#1171ы К&#1199ре&#1187белді&#1187 (Алтынемел) жанында&#1171ы Доланалы ауылында ту&#1171ан. Ол – &#1178аза&#1179станны&#1187 халы&#1179 &#1241ртісі. &#1178аза&#1179станны&#1187 мемлекеттік сыйлы&#1171ыны&#1187 лауреаты. Парасат, &#1178&#1201рмет ордендеріні&#1187 иегері.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.